Saltar al contenido

Actividades Extraescolares

CURSO 2020/ 2021

Este curso, como xa saberedes polos medios de comunicación, considerando as directrices marcadas pola autoridade educativa, calquera actividade que se desenvolva no centro deberá respectar os grupos de convivencia estable, e dicir, as tristemente xa famosas "burbujas". Esta situación fai imposible a organización de calquera actividade extraescolar por parte da nosa anpa, tal e como se viña facendo ata agora.

Por todo esto comunicamos que, lamentablemente, este curso non se van levar a cabo as actividades extraescolares.
Sentimos os trastornos que esto poida ocasionar aos nos@s soci@s, pero entendemos e esperamos sexa unha situación transitoria e que coa colaboración de tod@s poidamos superar máis pronto que tarde.
Atentamente,
A directiva


Extraescolar é un concepto utilizado en contextos educativos que se refire, por unha banda, a todo o que se realiza fóra da contorna escolar pero ten que ver coa educación, e por outro ás actividades extraescolares programadas pola propia institución educativa (por exemplo excursións, visitas a museos, asistencia ou representación de obras teatrais, etc.), que é o que se realiza fóra do horario ou lugar académico, pero que serve para o ensino-aprendizaxe, dunha forma máis creativa e práctica, e diferente ao rutineiro, as programadas polas ANPAS.

Non dependentes da institución educativa son as actividades extraescolares programadas ou improvisadas polas familias fóra da xornada escolar.

As actividades extraescolares permiten aos nenos desenvolver o seu enxeño, así como divertirse e aprender máis sobre o que aprendeu na escola. Poden ser talleres, xogos, deportes, saídas e excursións, etc.