Saltar al contenido

Hai un erra na grella de extraescolares:hai PATINAXE os xoves as 4 no noso pavillón,con posibilidade de ir martes a figueroa as 4,30. 10€/mes con Diverpatin

PDF da grella de actividades extraescolares PDF EXTRAESCOLARES

Solicitude de extraescolares Solicitude extraescolares

 

 

O domingo 25 de marzo rematamos o curso de Primeiros Auxilios en bebés e nenos organizado pola ANPA e impartido por Cruz Vermella. Practicamos vendaxes,inmobilizacións,torniquetes, posturas de seguridade,atragantamentos... Moito aprendimos e sobre todo quedáronnos ganas de saber máis. Grazas a Fátima, por transmitirnos con tanta paixón os seus coñecementos e grazas tamén a Cruz Vermella pola calidade e compromiso da súa labor formativa!

O longo do primeiro trimestre tivemos moitas actividades que quedaron reflexadas en fotos.

E antes de comezar o segundo queríamos compartilas con todos vos.

Nestas fotos están dende a festa de portas abertas, ata as actividades de nadal no comedor.

Agardamos disfrutedes delas.

 

HORARIO ATENCIÓN A PAIS EN NAIS NAS OFICINAS DA ANPA

LUNS               26 DE SETEMBRO MARTES 27 DE SETEMBRO MÉRCORES 28 DE SETEMBRO XOVES 29 DE SETEMBRO
9:15 A 9:50 9:15 A 9:50 9:15 A 9:50 9:15 A 9:50
13:30 A 14:10 13:30 A 14:10 13:30 A 14:10 13:30 A 14:10

 

A PORTA LATERAL PRINCIPAL DO COLEXIO ESTARÁ ABERTA AS 13:30 SOAMENTE DURANTE ESTES DIAS, CO FIN DE FACILITAR AS INSCRICIÓNS.

revalidaocio

A posición da Federación de Pais en Nais sobre as avaliacións de Primaria manifestouse claramente desde a aprobación da LOMCE en contra do sistema das chamadas reválidas polo seu carácter «avaliativo», é dicir, porque tales probas teñan algunha función respecto do expediente académico ou que poidan servir para discriminar alumnos polo seu rendemento.

Consideramos que a participación ou non nas probas de avaliación pertence ao ámbito de decisión concreto de cada familia. Somos conscientes da confusión xerada polas continuas modificacións legais, a falta de claridade e información con manipulación constante da linguaxe que utiliza a Administración e a improvisación das autoridades educativas.

A isto súmase a inseguridade que producen os anuncios de futuras modificacións destas probas, a inconsecuencia entre a LOMCE e os decretos que a aplican, as declaracións dos responsables políticos pedindo «confianza» ou a recente aprobación por maioría absoluta no Parlamento español da paralización da súa aplicación, que o Goberno en funcións non acepta.

Consecuencias para aqueles que non realicen as probas?

Tanto FANPA como Confapa-Galicia confiamos en que non terá consecuencias e tentamos saber como manexarán os centros e a Consellería a marxe discrecional da que dispoñen. Remitímonos para isto á resposta do Director Xeral de Educación da Consellería e á circular emitida pola propia Consellería dirixida ás familias. Só constará unha especie de «non presentado». Non obstante, sospeitamos que no caso de presentarse e obter unha nota negativa poida ter consecuencias, especialmente en ESO.

É evidente que a Consellería está facendo todo o posible para cumprir a letra da lei pero quitándolles o ferro que poderían levar estas avaliacións; as probas serán fáciles e a corrección xenerosa, seguramente. A nivel estatal, non debe esquecerse que hai comunidades autónomas enteiras que non as van facer, polo que debemos considerar que serán como unha convocatoria a un “acto oficial sen transcendencia”.

Hai dúas maneiras en que se presenta a non realización das probas:

a) Por inasistencia

Esta Federación non pode deixar sen poñer enriba da mesa a diferenza entre a vontade política e a normativa administrativa de Educación. A decisión de presentarse ou non ás probas debe ser unha decisión informada e consciente.

De feito existe o protocolo de absentismo escolar que define claramente que a partir de 10 faltas nun mesmo mes, queda á vontade e criterio do Centro, abrir expediente por absentismo (art. 22 do decreto 229/2011, do 7 de setembro). É dicir, non hai garantía xurídica de que non presentarse á proba como xeito de protesta cívica se poida considerar falta xustificada.

Considérase falta xustificada (Protocolo para a prevención e control do absentismo escolar en Galicia):

 1. Con carácter xeral
  1. Citacións
  2. Morte ou enfermidade grave de familiar en 1º ou 2º grao
  3. Tramitación de documentos oficiais, presentacións a exames e probas oficiais
  4. Indisposicións (máximo 2 días lectivos)
  5. Enfermidade (polo tempo de prescrición médica)
 2. No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no apartado anterior, quedará a criterio da dirección do centro a consideración das excepcionais circunstancias que concorran para a súa xustificación ou non. En todo caso, deberá garantirse o dereito á escolarización da alumna ou do alumno.

A xustificación das faltas de asistencia a clase realizarase ante o profesorado titor e por parte da nai, do pais, titores ou gardadores mediante: xustificante médico, documento acreditativo de deberes inescusables/ de exames/ de mortes ou calquera outro documento acreditativo da circunstancia que xustifique a ausencia.

b) Con asistencia pero negándose a realizala por desacordo

Non é posible non realizala. Unha vez dentro do centro escolar, os pais non poden opoñerse á actuación do Centro porque nese momento o centro escolar exerce a custodia escolar para todos os efectos. Lembremos que tanto a Administración, como o centro e os propios profesores están investidos como autoridades. Iso á parte da situación de choque para os nosos fillos de ter que opoñerse a realizar un exame ante os mesmos profesores que o avalían a diario.

É posible realizala pero manifestar ou facer que conste a nosa protesta.

Para máis información sobre estes e outros asuntos podedes dirixirvos o seguinte enlace onde aoparedes toda a información necesaria, os impresos, e leis.

thttp://www.nontedurmas.org/fanpa/comunicado-da-fanpa-sobre-as-avaliacions-de-primaria/